Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Fundusze sekurytyzacyjne

W przypadku dłużników funduszy sekurytyzacyjnych Administratorem ich danych osobowych jest odpowiedni fundusz sekurytyzacyjny, który nabył wierzytelność dłużnika.
Towarzystwo powierzyło zarządzanie danymi osobowymi dłużników w ramach zarządzania portfelami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym - serwiserom.

Każdy serwiser do nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych powołał swojego Inspektora Danych Osobowych (IOD serwiserów).

W celu ułatwienia kontaktu dłużnika z serwiserami (IOD serwiserów) poszczególni serwiserzy przyporządkowani do funduszy sekurytyzacyjnych oraz ich dane kontaktowe zostali wskazani w zestawieniu – Dane kontaktowe serwiserów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD Towarzystwa/funduszy).
Z IOD (w sprawach wyłącznie dotyczących ochrony danych osobowych) można się skontaktować kierując korespondencję na adresy mailowe wskazane w zestawieniu - Dane kontaktowe IOD dla funduszy sekurytyzacyjnych.