Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

IOD

Administrator (Noble Funds TFI S.A. oraz poszczególne fundusze inwestycyjne) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz zastępcę IOD.

Z IOD można się skontaktować kierując korespondencję na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

lub adres e-mail:

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Noble Funds TFI S.A. - iod@noblefunds.pl.

- w przypadku danych przetwarzanych przez poszczególne fundusze – na adresy mailowe wskazane w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych typów funduszy. Fundusze FIO/SFIO/FIZ, Fundusze sekurytyzacyjne.

 

Funkcję IOD pełni Pani Magdalena Bartosik.
Funkcję zastępcy IOD pełni Pani Ewa Dolińska-Wysocka.