• Noble Fund Akcji MIŚS

  Gwiazda wśród funduszy

  Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zdobył prestiżową nagrodę Alfa 2013 przyznaną w dniu 11 marca 2014 r. przez portal Analizy Online dla najlepszych funduszy na rynku. W przypadku każdego funduszu oceniano jego efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów. Noble Fund Akcji MiŚS został uznany za najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek w 2013 roku. Sukces subfunduszu to efekt skutecznej polityki inwestycyjnej, konsekwentnie realizowanej przez zespół zarządzających.

 • Noble Fund Akcji

  Powtarzalnie skuteczny

  Noble Fund Akcji od dnia 20 czerwca 2011 r. posiada najwyższą ocenę ratingową (5 gwiazdek) przyznaną przez Analizy Online S.A., niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje poszczególne obszary rynku kapitałowego, w tym rynek funduszy inwestycyjnych. Ocena ta potwierdza skuteczność przyjętej strategii zarządzania oraz stabilność i powtarzalność wyników inwestycyjnych.

 • Noble Fund Mieszany

  Lider w swojej grupie

  Subfundusz Noble Fund Mieszany zdobył prestiżową nagrodę Alfa 2013 przyznaną w dniu 11 marca 2014 r. przez portal Analizy Online dla najlepszych funduszy na rynku. W przypadku każdego funduszu oceniano jego efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów. Noble Fund Mieszany został uznany za najlepszy fundusz aktywnej alokacji w 2013 roku. To kolejne wyróżnienie podkreślające jego wysoką pozycję rynkową. W ostatnim czasie został doceniony m.in. przez Forbes, Rzeczpospolitą oraz Puls Biznesu.

 • Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w dniu 19 marca 2014 r. otrzymał Złoty portfel - nagrodę Gazety Giełdy Parkiet, w kategorii Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu 2013 roku. Został on wyróżniony za najlepszy wynik inwestycyjny, znacząco przewyższający średni zysk w swojej grupie. To już druga taka statuetka na koncie subfunduszu, który pierwsze wyróżnienie otrzymał w 2010 roku.

Noble Fund Akcji MIŚS

stopa zwrotu  

1M -2,02%
3M -2,05%
YTD +10,90%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.08.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Rating Analiz Online
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 279,4 mln PLN (stan na dzień 29.09.2017 r.)
Benchmark 60% x mWIG40 + 20% x WIBID O/N + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD
Zarządzający Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Africa and Frontier

stopa zwrotu  

1M -1,20%
3M +2,06%
YTD +14,25%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcyjny
Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (6)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 11,7 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Akcji

stopa zwrotu  

1M -1,90%
3M +1,87%
YTD +18,23%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Rating Analiz Online
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 416,8 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID overnight
Zarządzający Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online O PLN

Noble Fund Global Return

stopa zwrotu  

1M -0,88%
3M +3,40%
YTD +14,36%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 45,5 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Mieszany

stopa zwrotu  

1M -0,96%
3M -0,08%
YTD +7,70%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Rating Analiz Online
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 96,3 mln PLN (stan na dzień 29.09.2017 r.)
Benchmark 50% WIG + 50% WIBID ON
Zarządzający Tomasz Manowiec, Ryszard Miodoński, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

stopa zwrotu  

1M -0,52%
3M +0,34%
YTD +7,49%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 172,7 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark 25% WIG + 75% WIBID ON
Zarządzający Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Timingowy

stopa zwrotu  

1M -0,77%
3M +2,53%
YTD +11,76%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 94,2 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec, Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Obligacji

stopa zwrotu  

1M -0,28%
3M -0,06%
YTD +1,70%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz dłużny
Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (3)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1,5%
Wartość aktywów 71,1 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index
Zarządzający Daniel Zegadło, Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Pieniężny

stopa zwrotu  

1M +0,39%
3M +1,06%
YTD +2,94%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz pieniężny
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 1 rok
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (2)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1%
Wartość aktywów 124,7 mln PLN (stan na 29.09.2017 r.)
Benchmark 100% WIBID ON
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Daniel Zegadło, Ryszard Miodoński, Tomasz Manowiec
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Wyniki historyczne

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.