Noble Fund Akcji MIŚS

stopa zwrotu  

1M +2,93%
3M +8,45%
YTD +10,52%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.08.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 97,4 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark 60% x mWIG40 + 20% x WIBID O/N + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Africa and Frontier

stopa zwrotu  

1M +2,18%
3M +10,80%
YTD +12,00%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcyjny
Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 2,3 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Akcji

stopa zwrotu  

1M +2,56%
3M +5,29%
YTD +7,33%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 132,6 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID overnight
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online O PLN

Noble Fund Global Return

stopa zwrotu  

1M +0,59%
3M +0,71%
YTD +0,54%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 33,6 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Mieszany

stopa zwrotu  

1M +2,24%
3M +4,21%
YTD +5,05%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 56,7 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark 50% WIG + 50% WIBID ON
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

stopa zwrotu  

1M +0,95%
3M +2,27%
YTD +1,89%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 101,7 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark 25% WIG + 75% WIBID ON
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Timingowy

stopa zwrotu  

1M +1,03%
3M +1,43%
YTD +1,29%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 37 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Obligacji

stopa zwrotu  

1M +0,04%
3M +1,29%
YTD +1,15%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz dłużny
Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (3)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1,5%
Wartość aktywów 44,6 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Oszczędnościowy

stopa zwrotu  

1M 0,00%
3M +0,35%
YTD +0,10%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusze obligacji
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 6 miesięcy
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (2)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1%
Wartość aktywów 187 mln PLN (stan na 28.02.2019 r.)
Benchmark 100% WIBID ON
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Wyniki historyczne

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.