Noble Fund Akcji MIŚS

stopa zwrotu  

1M -4,28%
3M -3,51%
YTD +4,08%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.08.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 77,8 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark 60% x mWIG40 + 20% x WIBID O/N + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Africa and Frontier

stopa zwrotu  

1M -4,94%
3M -0,84%
YTD +8,33%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcyjny
Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 2,3 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Akcji

stopa zwrotu  

1M -5,71%
3M -4,42%
YTD +0,67%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz akcji
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 102,9 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID overnight
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online O PLN

Noble Fund Global Return

stopa zwrotu  

1M -1,91%
3M -2,33%
YTD -2,38%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 28,8 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Mieszany

stopa zwrotu  

1M -1,44%
3M +0,33%
YTD +3,48%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 4 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 39,1 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark 50% WIG + 50% WIBID ON
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

stopa zwrotu  

1M -2,00%
3M -2,46%
YTD -1,46%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko średnie (4)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 3,5%
Wartość aktywów 92,7 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark 25% WIG + 75% WIBID ON
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Timingowy

stopa zwrotu  

1M -2,82%
3M -2,85%
YTD -2,64%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusz mieszany
Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko wysokie (5)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 4%
Wartość aktywów 31 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark brak
Zarządzający Ryszard Miodoński, Mikołaj Raczyński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Obligacji

stopa zwrotu  

1M -0,35%
3M -0,72%
YTD +0,48%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusze obligacji
Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (3)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1,5%
Wartość aktywów 21,6 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Noble Fund Oszczędnościowy

stopa zwrotu  

1M +0,01%
3M +0,17%
YTD +0,28%

Data wyceny:

TFI zarządzające Noble Funds TFI S.A.
Kategoria Fundusze obligacji
Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 6 miesięcy
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) Ryzyko niskie (2)
Waluta PLN
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Koszty zarządzania w skali roku 1%
Wartość aktywów 164,4 mln PLN (stan na 30.04.2019 r.)
Benchmark 100% WIBID ON
Zarządzający Mikołaj Raczyński, Ryszard Miodoński
Agent transferowy ProService AT Sp. z o.o.
Prospekt Pobierz (PDF)
Karta Pobierz (PDF)
KIID Pobierz (PDF)
Opłata za zakup funduszu w Noble Funds Online 0 PLN

Wyniki historyczne

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.